پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۳۰ جولای

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا صبح جمعه ۳۰ جولای، به ۱۴۲۹۵۸۴ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۶۵۷۶رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 639 new cases, 7 new deaths
(Total: 1,429,584 confirmed cases, 26,576 deaths, 1,397,039 resolved)


Ontario
(Total: 549,952 confirmed cases, 9,328 deaths, 539,200 resolved)


Quebec
(Total: 377,172 confirmed cases, 11,240 deaths, 365,018 resolved)


Alberta
(Total: 234,108 confirmed cases, 2,325 deaths, 230,263 resolved)


British Columbia
(Total: 149,646 confirmed cases, 1,771 deaths, 146,810 resolved)

Manitoba
(Total: 57,548 confirmed cases, 1,177 deaths, 55,845 resolved)


Saskatchewan
(Total: 49,882 confirmed cases, 578 deaths, 48,892 resolved)


Nova Scotia
(Total: 5,886 confirmed cases, 93 deaths, 5,783 resolved)


New Brunswick
(Total: 2,358 confirmed cases, 46 deaths, 2,299 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,437 confirmed cases, 7 deaths, 1,421 resolved)


Yukon
(Total: 589 confirmed cases, 7 deaths, 506 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 208 confirmed cases, 0 death, 208 resolved)


Northwest Territories
(Total: 128 confirmed cases, 0 deaths, 128 resolved)


Nunavut
(Total: 657 confirmed cases, 4 death, 653 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19