پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۹ اپریل

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب جمعه ۹ اپریل، به ۱۰۴۲۴۹۹ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۳۲۴۷رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 6,872 new cases, 38 new deaths
(Total: 1,042,499 confirmed cases, 23,247 deaths, 952,502 resolved)


Ontario 4,227 new cases,
(Total: 378,339 confirmed cases, 7,512 deaths, 341,200 resolved)


Quebec 1,683 new cases, 8 new deaths
(Total: 323,094 confirmed cases, 10,726 deaths, 300,471 resolved)


Alberta
(Total: 156,905 confirmed cases, 2,005 deaths, 142,713 resolved)


British Columbia
(Total: 108,278 confirmed cases, 1,493 deaths, 97,462 resolved)


Manitoba 176 new cases,
(Total: 34,969 confirmed cases, 949 deaths, 32,840 resolved)


Saskatchewan 372 new cases,
(Total: 35,748 confirmed cases, 453 deaths, 32,958 resolved)


Nova Scotia 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,756 confirmed cases, 66 deaths, 1,649 resolved)


New Brunswick 8 new cases, 1 new death
(Total: 1,694 confirmed cases, 32 deaths, 1,521 resolved)


Newfoundland and Labrador 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,025 confirmed cases, 6 deaths, 1,007 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 160 confirmed cases, 0 deaths, 152 resolved)


Yukon
(Total: 74 confirmed cases, 1 death, 73 resolved)


Northwest Territories
(Total: 49 confirmed cases, 0 deaths, 48 resolved)


Nunavut
(Total: 395 confirmed cases, 4 death, 395 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=143310بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19