پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۵ مارچ

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب جمعه ۵ مارچ، به ۸۸۰۷۲۰ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۲۱۸۶رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,882 new cases, 40 new deaths
(Total: 880,720 confirmed cases, 22,186 deaths, 828,582 resolved)


Ontario 1,250 new cases, 22 new deaths
(Total: 306,007 confirmed cases, 7,046 deaths, 288,583 resolved)


Quebec 798 new cases, 10 new deaths
(Total: 291,175 confirmed cases, 10,455 deaths, 273,430 resolved)


Alberta
(Total: 134,785 confirmed cases, 1,911 deaths, 128,261 resolved)


British Columbia
(Total: 82,473 confirmed cases, 1,376 deaths, 76,289 resolved)


Manitoba 53 new cases, 1 new death
(Total: 32,104 confirmed cases, 904 deaths, 30,067 resolved)


Saskatchewan 212 new cases, 2 new deaths
(Total: 29,432 confirmed cases, 393 deaths, 27,532 resolved)


Nova Scotia 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,651 confirmed cases, 65 deaths, 1,555 resolved)


New Brunswick 4 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,447 confirmed cases, 28 deaths, 1,385 resolved)


Newfoundland and Labrador 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,003 confirmed cases, 6 deaths, 880 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 138 confirmed cases, 0 deaths, 115 resolved)


Yukon
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 71 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 46 resolved)


Nunavut 4 new cases, 0 new deaths
(Total: 373 confirmed cases, 1 death, 355 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=141203بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19