پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۱۹ فوریه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز جمعه ۱۹ فوریه، به ۸۳۸۶۵۱ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۱۵۴۵رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,904 new cases, 58 new deaths
(Total: 838,651 confirmed cases, 21,545 deaths, 784,671 resolved)


Ontario 1,150 new cases, 47 new deaths
(Total: 290,771 confirmed cases, 6,820 deaths, 273,401 resolved)


Quebec
(Total: 279,887 confirmed cases, 10,264 deaths, 260,245 resolved)


Alberta
(Total: 130,030 confirmed cases, 1,805 deaths, 123,338 resolved)


British Columbia
(Total: 75,327 confirmed cases, 1,321 deaths, 69,602 resolved)


Manitoba
(Total: 31,145 confirmed cases, 878 deaths, 29,114 resolved)


Saskatchewan
(Total: 27,099 confirmed cases, 362 deaths, 25,221 resolved)


Nova Scotia
(Total: 1,602 confirmed cases, 65 deaths, 1,524 resolved)


New Brunswick 
(Total: 1,411 confirmed cases, 24 deaths, 1,275 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 803 confirmed cases, 4 deaths, 416 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 114 confirmed cases, 0 deaths, 112 resolved)


Yukon
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 39 resolved)


Nunavut
(Total: 330 confirmed cases, 1 death, 302 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19