پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۲۲ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر جمعه ۲۲ ژانویه، به ۷۳۴۱۱۳ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۸۷۰۹ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 6,079 new cases, 155 new deaths
(Total: 734,113 confirmed cases, 18,709 deaths, 649,104 resolved)


Quebec
(Total: 248,860 confirmed cases, 9,273 deaths, 221,327 resolved)


Ontario 2,662 new cases, 87 new deaths
(Total: 250,226 confirmed cases, 5,701 deaths, 219,262 resolved)


Alberta
(Total: 119,114 confirmed cases, 1,500 deaths, 107,358 resolved)


British Columbia
(Total: 62,976 confirmed cases, 1,119 deaths, 56,010 resolved)


Manitoba
(Total: 28,089 confirmed cases, 793 deaths, 24,091 resolved)


Saskatchewan
(Total: 21,338 confirmed cases, 239 deaths, 18,000 resolved)


Nova Scotia 
(Total: 1,565 confirmed cases, 65 deaths, 1,479 resolved)


New Brunswick 
(Total: 1,057 confirmed cases, 13 deaths, 719 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 397 confirmed cases, 4 deaths, 384 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 110 confirmed cases, 0 deaths, 103 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 31 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut 1 new case, 0 new deaths
(Total: 267 confirmed cases, 1 death, 265 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138783بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19