پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۱۳ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر جمعه، ۱۳ نوامبر، به ۲۸۵٬۴۳۱ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۰٬۸۲۱ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:

Canada: 4,975 new cases, 83 new deaths
(Total: 285,431 confirmed cases, 10,821 deaths, 229,110 resolved)

Quebec1,301 new cases, 30 new deaths
(Total: 121,195 confirmed cases, 6,586 deaths, 102,569 resolved)

Ontario: 1,396 new cases, 18 new deaths
(Total: 91,180 confirmed cases, 3,312 deaths, 76,238 resolved)

Alberta: 
(Total: 35,545 confirmed cases, 383 deaths, 26,407 resolved)

British Columbia: 
(Total: 18,964 confirmed cases, 284 deaths, 13,704 resolved)

Manitoba: 434 new cases, 5 new deaths
(Total: 10,216 confirmed cases, 137 deaths, 3,772 resolved)

Saskatchewan: 
(Total: 4,437 confirmed cases, 29 deaths, 2,949 resolved)

 

Nova Scotia: 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,136 confirmed cases, 65 deaths, 1,052 resolved)

New Brunswick: 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 358 confirmed cases, 6 deaths, 338 resolved)

Newfoundland and Labrador: 
(Total: 298 confirmed cases, 4 deaths, 287 resolved)

Prince Edward Island: 
(Total: 68 confirmed cases, 64 resolved)

Yukon: 
(Total: 23 confirmed cases, 1 death, 21 resolved)

Northwest Territories: 
(Total: 11 confirmed cases, 10 resolved)

Nunavut: 
(Total: 3 confirmed case)

 

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19