پربازدید

ویدیوکووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۹ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر جمعه، ۹ اکتبر، به ۱۷۷٬۷۱۹ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 84,094 confirmed (including 5,936 deaths, 69,586 resolved)
Ontario: 57,681 confirmed (including 2,997 deaths, 49,032 resolved)
Alberta: 19,718 confirmed (including 283 deaths, 17,338 resolved)
British Columbia: 10,066 confirmed (including 245 deaths, 8,398 resolved)
Manitoba: 2,428 confirmed (including 30 deaths, 1,465 resolved)
Saskatchewan: 2,034 confirmed (including 24 deaths, 1,871 resolved)
Nova Scotia: 1,089 confirmed (including 65 deaths, 1,021 resolved)
Newfoundland and Labrador: 279 confirmed (including 4 deaths, 269 resolved)
New Brunswick: 238 confirmed (including 2 death, 199 resolved)
Prince Edward Island: 59 confirmed (including 57 resolved)
Yukon: 15 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 177,719 (0 presumptive, 177,719 confirmed including 9,586 deaths, 149,269 resolved)

 

 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19