پربازدید

ویدیوکووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۸ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز جمعه ۸ ژانویه، به ۶۴۱۴۸۸ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۶۶۴۹ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 8,334 new cases, 210 new deaths
(Total: 641,488 confirmed cases, 16,649 deaths, 543,946 resolved)


Quebec 2,588 new cases, 44 new deaths
(Total: 223,106 confirmed cases, 8,606 deaths, 189,937 resolved)


Ontario 4,249 new cases, 26 new deaths
(Total: 208,394 confirmed cases, 4,882 deaths, 175,309 resolved)


Alberta
(Total: 106,378 confirmed cases, 1,168 deaths, 91,799 resolved)


British Columbia
(Total: 54,147 confirmed cases, 954 deaths, 45,999 resolved)


Manitoba 
(Total: 25,742 confirmed cases, 717 deaths, 20,519 resolved)


Saskatchewan
(Total: 16,824 confirmed cases, 174 deaths, 13,737 resolved)


Nova Scotia 
(Total: 1,508 confirmed cases, 65 deaths, 1,424 resolved)


New Brunswick 
(Total: 662 confirmed cases, 9 deaths, 572 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 392 confirmed cases, 4 deaths, 374 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 97 confirmed cases, 0 deaths, 93 resolved)


Yukon
(Total: 64 confirmed cases, 1 death, 59 resolved)


Northwest Territories
(Total: 24 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut
(Total: 266 confirmed cases, 1 death, 265 recovered)

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19