پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۳۱ جولای

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا صبح جمعه، ۳۱ جولای، به ۱۱۵٬۸۰۱ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 59,131 confirmed (including 5,673 deaths, 50,886 resolved)

Ontario: 39,075 confirmed (including 2,772 deaths, 34,906 resolved)

Alberta: 10,716 confirmed (including 195 deaths, 9,113 resolved)

British Columbia: 3,591 confirmed (including 194 deaths, 3,155 resolved)

Saskatchewan: 1,306 confirmed (including 18 deaths, 948 resolved)

Nova Scotia: 1,069 confirmed (including 64 deaths, 1003 resolved)

Manitoba: 395 confirmed (including 8 deaths, 325 resolved), 14 presumptive

Newfoundland and Labrador: 266 confirmed (including 3 deaths, 259 resolved)

New Brunswick: 170 confirmed (including 2 death, 165 resolved)

Prince Edward Island: 36 confirmed (including 36 resolved)

Yukon: 14 confirmed (including 11 resolved)

Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)

Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)

Nunavut: NO confirmed cases

Total: 115,801 (14 presumptive, 115,787 confirmed including 8,929 deaths, 100,825 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19