پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کرونا در انتاریو

آمار ابتلاها و بستری های ناشی از کرونا در انتاریو کماکان رو به کاهش است.

در 24 ساعت گذشته انتاریو 135 ابتلای جدید و 4 مرگ جدید داشت.

از 135 بیمار جدید 26 نفر از تورنتو، 16 نفر از منطقه پیل، 13 نفر از منطقه دورهام و 12 نفر از منطقه واترلو هستند.

ارقام کرونا در 24 ساعت گذشته

  • تعداد ابتلاهای جدید: 135 نفر
  • جمع ابتلاها تا کنون: ۵۴۹ هزار نفر
  • تعداد فوتی های جدید: 4 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: ۹۳۰۰
  • تعداد تستها در 24 ساعت گذشته: 20800 تست
  • تعداد افراد متصل به ونتیلیتور: 70 نفر
  • تعداد واکسن تزریق شده در 24 ساعت گذشته: 140 هزار دوز
  • جمع واکسن تزریق شده تا کنون: 18.5 میلیون دوز
  • جمعیت انتاریو: 14.5 میلیون نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19