پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار: تعداد مصرف کنندگان ماری جوانا در انتاریو از چند سال قبل رو به افزایش است؛ به 2 میلیون نفر رسیده

روند استفاده از ماری جوانا رو به افزایش است. در انتاریو از مدتها قبل از قانونی شدن آن رو به افزایش بوده، بویژه در میان جوانان 18 تا 29 سال. 

مرکز مبارزه با اعتیاد و بیماریهای روحی Centre for Addiction and Mental Health- CAMH  در انتاریو نتیجه بررسی آماری جدیدش را اعلام کرد که نشان می دهد مصرف ماری جوانا در انتاریو از مدتها قبل از قانونی شدن آن در اکتبر گذشته، رو به افزایش بوده است. 

این مطالعه آماری “Monitor” نام دارد و در یک دوره بلندمدت انجام شده. 

این مطالعه حاکی است میزان بزرگسالان در انتاریوکه گفته اند در سال قبل از انجام نظرسنجی ماری جوانا مصرف کرده اند، از 16 درصد در سال 2016، به 19 درصد در سال 2017 افزایش یافته که معادل حدود 2 میلیون نفر است. یادآور می شود ماری جوانا در کانادا از اکتبر 2018 قانونی شد. 

رابرت من Robert Mann پژوهشگر ارشد CAMH می گوید در بلندمدت، بیشترین افزایش مصرف، در جوانان 18 تا 29 ساله دیده شده. در سال 1996، هیجده درصد جوانان در این گروه سنی گفته اند که در سال قبل ماری جوانا مصرف کرده اند، حال آن که این میزان در سال 2017 به 39 درصد افزایش یافته. 

این نظرسنجی که طی چند سال صورت گرفته، و بیش از 2800 بزرگسال انتاریو مورد پژوهش قرار گرفته اند، حاکی از آن است که میزان بزرگسالانی که گفته اند بلافاصله بعد از مصرف ماری جوانا رانندگی کرده اند از 1.3 درصد در سال 2012 به 2.6 درصد در سال 2017 افزایش یافته. 

نکته قابل تامل دیگر این است که کسانی که سلامت روحی خود را fair و یا ضعیف poor توصیف کرده اند، و استرس ذهنی داشته و یا افکار خودکشی به سراغشان آمده رو به افزایش است. 

از سوی دیگر، آن دسته از جوانترها که جزو نسـل هـزاره سـوم millennial بشمـار می روند بیشتر از دیگران از استرس های روحی ـ روانی و استفاده نسنجیده مشروبات الکلی، ماری جوانا و مواد اعتیادآور اوپیوید گزارش داده اند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=88715بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19