پربازدید

ویدیوکووید-19

جامعه‌های مهاجر به کانادا و توجه به نقش و اهمیت نیروی پلیس در زندگی شخصی و اجتماعی

در جامعه مدرن بطورکلی نقش نیروی پلیس با فعالیت‌هایی مانند حفظ و برقراری صلح و آرامش و نظم و امنیت تعریف می‌شود. برای انجام چنین وظایفی ماموران پلیس از ابزار و توانایی‌های گسترده‌ای برخوردارند، اما وظایف و تعهداتی هم دارند. در واقع هیچ جامعه مدرن و دموکراتیکی بدون وجود و حضور نیروی پلیس قدرتمند و مسئول نمی‌تواند حفظ صلح و امنیت عمومی، پیشگیری از جنایات، تعقیب و دستگیری جنایتکاران، انجام تحقیقات جنایی و ایجاد فضایی برای احترام به قوانین شهری و مقررات رفت و آمد و سایر قوانین منطقه‌ای و کشوری را تامین و فراهم کند.

در کشور کانادا، نیروی پلیس فدرال (آر سی ام پی)، نیروی پلیس استان (مانند پلیس انتاریو: او پی پی)، و نیروی پلیس شهری (مانند پلیس تورنتو یا منطقه یورک یا منطقه‌ای دیگر) انجام وظایف فوق را بعهده دارند.

آشکار است که بدون مسئولیت پذیری و پاسخگویی و شفافیت از سوی نیروهای پلیس و احترام و همکاری متقابل شهروندان با ماموران پلیس، دست‌یابی به اهداف فوق عملی نیست. واقعیت آشکار دیگر نیز این است که در هیچ یک از جوامع مدرن و دموکراتیک وظایف و مسئولیت‌های متقابل شهروندان و نیروهای پلیس ایده‌آل و بدون نقص نیست و هرگونه داوری در این زمینه بناچار برپایه آمار و مقایسه‌هایی نسبی است. ویژگی‌های خاص هر کشور و جامعه‌ای، مانند کوچکی یا بزرگی، ترکیب جمعیتی، سطح رفاه و خدمات عمومی و میزان عمق و گستردگی آموزش و فرهنگ اجتماعی نقشی غیر قابل انکار در بررسی کیفیت نقش و خدمات ارائه شده توسط نیروهای پلیس به شهروندان دارد.

بطور مثال در یک مقایسه آماری می‌توان مدعی شد که میزان جرم و جنایت و ناامنی در شهر تورنتو (بعنوان بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر کانادا)، به نسبت باقی شهرهای بزرگ آمریکای شمالی پایین‌تر است. این درجه بندی اگرچه تا حدی ناشی از وضعیت شیوه گزینش و آموزش و سطح درآمد و مزایای ماموران پلیس است، به گستردگی و کیفیت رابطه متقابل شهروندان با نیروهای پلیس و تغییرات فرهنگی نیز بستگی زیاد دارد.

ملاحظه تاریخ چند دهه گذشته نقش و فعالیت نیروهای پلیس در جامعه کانادا، بویژه بزرگشهر ِ به شدت چند فرهنگی و چند قومی تورنتو، نشان دهنده تغییرات مثبت بسیار در جهت بالا رفتن جایگاه حرفه پلیس در فرهنگ عمومی و اجتماعی کاناداست. تغییر اساسی نقش پلیس در جامعه، از نیرویی خشک و خشن که بی هیچ درک و ملاحظه‌ای با شهروندان برخورد داشته است و بیشتر با ایجاد ترس نظم برقرار می‌کرده است، به نیرویی که شعار و هدفش «خدمت و حمایت» شده است، تاییدی بر تغییر نگرش در ذهن و رفتار یکی از مهمترین و ضرور‌تریـن نهادهــای حفظ و بقای یک جامعه است.

همین چند روز پیش، معاون رئیس پلیس شهر تورنتو، در دیدار و گفتگو با نمایندگان رسانه‌های قومی کانادا تاکید داشت که یکی از مهمترین گام‌هایی که نیروی پلیس شهری تورنتو در سالهای اخیر به جلو برداشته است، عبور از فضای فرهنگی و عقیدتی ایجاد رعب برای حفظ امنیت، به سوی رفتارهایی برپایه اعتماد و احترام متقابل میان نیروهای پلیس و شهروندان بوده است. به گفته وی اگر به‌رغم پیچیدگی‌های بیشتر مناسبات اجتماعی و گسترده‌تر شدن عوامل مستقیم وقوع جنایات و خشونت، مانند الکل و مواد مخدر، میزان امنیت و احترام به قانون در جامعه بیشتر شده، به دلیل کمترشدن ترس و افزایش اعتماد مردم به نیروی پلیس است. به نظر معاون رئیس پلیس تورنتو، اگر هنوز مشکلات فراوانی در زمینه بی‌اعتمادی مردم نسبت به نیروهای پلیس وجود دارد، به دلیل گسترش بی‌اعتمادی عمومی اعضای جامعه به یکدیگر است. به همین جهت یکی از روش‌های ایجاد اعتماد بیشتر میان شهروندان و نیروی پلیس توجه به تغییرات ساختاری در زمینه برقراری رابطه با جامعه‌های قومی و فرهنگی ساکن بزرگشهر تورنتوست.

نکته فوق واقعیتی بسیار روشن و اساسی است. بر طبق آمار رسمی بیشترین جمعیت ساکن بزرگشهر تورنتو متعلق به جامعه‌های چند قومی و چند فرهنگی‌ست. تقریبا در همه کشورهای زادگاه این مهاجران، به دلیل نبود ساختارهای دموکراتیک، نیروهای پلیس مهمترین نقش و وظیفه‌شان ایجاد ترس و اعمال فشار و سرکوب به شهروندان، برای ایجاد نظم در جامعه و تامین امنیت حاکمان است. آلودگی به انواع فسادها مالی و رفتاری، ویژگی دیگر اغلب نیروهای پلیس در آن کشورهاست. بنابراین بی‌جهت نیست که مردمان پرورش یافته در جامعه‌هایی که تصویر عمومی نیروهای پلیس چیزی جز ترکیب ترس و فساد نیست، هنگامی‌که به سرزمینی چون کانادا مهاجرت می‌کنند، به سختی می‌توانند تفاوتی برای نقش و تاثیر نیروی پلیس در جامعه قائل شوند.

ترکیب تقریبا یکدست و تغییر نیافته تعلق درصد بالایی از افراد نیروی پلیس به گروه‌های جمعیتی که «کانادایی سفید» خوانده می‌شوند و ارتکاب برخی سوء رفتارها و بیعدالتی‌ها توسط نیروهای پلیس در برخورد با مهاجران، بی اعتمادی به نیروهای پلیس را افزایش داده است. به همین جهت یکی از بهترین روش‌های ایجاد رابطه سالم و محترمانه‌ میان مهاجران و نیروهای پلیس در کانادا، از سویی تغییر سیاست‌های گزینش و آموزش افراد پلیس و از سوی دیگر توجه خانواده‌های مهاجر به تشویق و ترغیب فرزندان خود برای انتخاب حرفه پلیس است. حضور هرچه بیشتر افراد متعلق به جامعه‌های قومی و نژادی در نیروهای پلیس در کانادا، هم به درک فرهنگی اجتماعی نیروهای پلیس از ویژگی‌های رفتاری، قومی، زبانی و فرهنگی شهروندان مهاجر، به هنگام برخورد با نیروی پلیس، کمک می‌کند و هم این افراد از شغل و حرفه‌ای مطمئن، با حقوق و مزایای قابل توجه برخوردار خواهند شد.

در این زمینه جامعه مهاجران ایرانی کارهای زیادی برای انجام دادن پیش رو دارد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19