پربازدید

ویدیو

کووید-19

جاستین ترودو : یک دوزی ها آستینها را بالا بزنند؛ واکسنها دارند می آیند

جاستین ترودو که بعد از سفر اروپایی هفته گذشته  هنوز در محل مسکونی اش در قرنطنیه چهارده روز به سر می برد، روز جمعه تصمیم گرفت از همانجا به اطلاع کانادایی ها برساند که اوضاع کانادا بهتر از آن است که قبلا انتظار می رفت.

ترودو گفت تا آخر ماه جولای جمع واکسن تحویل شده به کانادا 68 میلیون دوز می رسد.

جمعیت کانادا  38 میلیون نفر است.

با اعلام این خبر، روشن شد کانادایی هایی که دوز اول واکسن را زده اند زودتر از آنچه قبلا تصور می شد، دوز دومشان را دریافت خواهند کرد.

مدرنا

در حقیقت کمپانی واکسن سازی مدرنا به اطلاع رسانده که در این پنج _ شش هفته مانده تا آخر جولای، بسیار بیشتر از آنچه انتظار می ر فت، واکسن تحویل کانادا خواهد داد.

برای مثال در همین هفته 21 تا 28 جون، مدرنا 2.8 میلیون دوز تحویل کانادا می دهد. فایزر نیز قرار است این هفته 2.4 میلیون دوز تحویل دهد. بدین ترتیب فقط در همین هفته، بیش از 5.2 میلیون دوز تحویل کانادا می شود.

خبر دیگری که  ترودو اعلام کرد این بود که آمریکا نیز قصد دارد واکسن بیشتری به کانادا هدیه کند.

پائیز دو دوزی

دولت کانادا قبلا گفته بود که تا پایان تابستان همه کانادایی های واجد شرایط حداقل یکدوز واکسن را دریافت خواهند کرد که تا پایان پائیز نیز، همه دو دوزی خواهند شد.

مدرنا تعهد کرد

تا آخر هفته گذشته هنوز مشخص نبود که مدرنا چقدر واکسن تحویل  خواهد داد، اما به گفته ترودو این کمپانی به روشنی مشخص کرد که چقدر واکسن تا آخر جولای تحویل خواهد داد؛  آنچه می توان گفت این است که تعهد مدرنا بیشتر از آنچیزی است که قبلا انتظار می رفت.

اکنون که اطلاعات دقیقتری در دست است، می توان گفت که جمع واکسن تحویلی به کانادا تا آخر ماه جون ( ده روز دیگر) به 50 میلیون و تا آخر ماه جولای به 68 میلیون دوز خواهد رسید.

به گفته آنیتا آناند وزیر تدارکات کانادا، مدرنا به تنهایی، 11 میلیون دوز تا آخر ماه جولای به کانادا می فرستد. فایزر نیز از هفته آخر جون تا آخر جولای 9.1 میلیون دوز تحویل می دهد.

آیا کانادا پول بیشتری می پردازد؟

شاید بعضی بپرسند که آیا کانادا برای تحویل سریعتر واکسن از سوی این دو کمپانی، پول بیشتری پرداخته؟ آنیتا آناند وزیر تدارکات پاسخ روشن به این سوال نداده ولی گفته کانادا ”مبلغ مناسبی“ پرداخته است.

آسترازنکا چطور؟

در مورد اینکه آیا در هفته های آینده محموله ای از آسترازنکا یا جانسون اند جانسون به کانادا خواهد آمد یا خیر هیچ خبر قطعی در دست نیست.

تا آخر هفته گذشته بیش از 31 میلیون دوز واکسن به کانادایی ها تزریق شده بود.

در مجموع می توان گفت که تا کنون 75 درصد کانادایی ها حداقل یک دوز و 20 درصد کانادایی ها هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19