پربازدید

ویدیو

کووید-19

جاذبه به جای دافعه؛ چهل و شش دانشگاه کانادا منشور جذب سیاهان را امضا کردند

چهل و شش دانشگاه و کالج بزرگ کانادا منشور مبارزه با نژادپرستی علیه سیاهان را امضا کردند.

بزرگترین دانشگاههای کانادا از جمله تورنتو، مک گیل، واترلو، یورک و دانشگاههای بریتیش کلمبیا و کلگری جزو امضا کنندگان این منشور هستند.

این سند ۲۲ صفحه ای دانشگاههای امضا کننده را متعهد می کند که به یکسری اصول مشخص احترام بگذارند، و همزمان هر دانشگاه سیاست متناسب خود را برای به شمول درآوردن همه جانبه سیاهان تدوین کند.

این منشور اکنون به منشور اسکاربرو Scarborough Charter معروف شده.

ایده اولیه تدوین این منشور سال گذشته هنگام بالاگرفتن نهضت جهانی مبارزه با نژادپرستی علیه سیاهان شکل گرفت.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158635بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19