پربازدید

ویدیوکووید-19

تیراندازی پلیس در ریچموندهیل

تیراندازی حدود ساعت 7:30 دقیقه صبح شنبه 28 ژانویه در نزدیکی تقاطع خیابانهای میجرمکنزی و بی ویو رخ داد و یک مرد به شدت مجروح شد…

واحد تحقیقات ویژه SIU  بررسی خود را آغاز کرد.
این واحد زمانی احضار میشود که فردی توسط پلیس کشته یا زخمی شوند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19