پربازدید

ویدیو

کووید-19

تیراندازی در بزرگراه ۴۰۱

پلیس استانی انتاریو ـ او پی پی ـ بعدازظهر سه شنبه با دریافت گزارشهایی از وقوع تیراندازی بین دو اتومبیل در حال عبور در بزرگراه ۴۰۱ در محل حاضر شد.

پلیس حوالی ساعت دو و نیم بعدازظهر گزارشها را دریافت کرد که حاکی از وقوع تیراندازی در ضلع غربی بزرگراه ۴۰۱ در قسمت کولکتور، در فاصله خیابان کیل و بزرگراه ۴۰۰، بود. چندین ماشین کروز پلیس به سرعت در محل حاضر شدند و اتومبیلی که گویا به آن شلیک شده بود را پیدا کردند.

در این حادثه کسی مجروح نشده.

پلیس او پی پی با پست کردن ویدیوی زیر در توئیتر چگونگی حادثه را توضیح داده:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=136900بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19