پربازید

ویدیو

کووید-19

تکه سنگ آسمانی از سقف به رختخواب این زن فرود آمد

بخشی از آسمان بریتیش کلمبیا در شب سوم اکتبر به ناگاه درخشید. خانم روث همیلتون Ruth Hamilton از ساکنان قدیمی شهرک گولدن Golden که آن شب زود به رختخواب رفته بود با صدای بلندی از خواب بیدار شد. ذرات ریزی به صورت او خورده بود

روث همیلتون می گوید در طول عمرش هرگز آنقدر نترسیده بود. او به سرعت چراغ را روشن کرد و دید تکه سنگی سقف اتاق خواب او را شکافته و کنار او روی تختخواب افتاده است. سنگ به اندازه مشت خانم روث همیلتون است.

روث همیلتون هم ترسیده بود و هم متعجب شده بود. او بلافاصله با ۹۱۱ تماس گرفت و پلیس بعد از حضور در محل به این نتیجه رسید که آن چه کنار بالش روت افتاده تکه ای از یک سنگ آسمانی است.

این خبر در چند روز اخیر در اغلب رسانه های جهان منعکس شده.

روث همیلتون در نظر دارد که این تکه سنگ آسمانی را نگه دارد و البته به زحمت هم افتاده است؛ او باید سوراخ سقف اتاق خوابش را هم بپوشاند.

بعضی از شاهدان گفته اند که شاهد نور روشنی در آسمان بودند که ناگهان منفجر شده بود.



بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19