پربازدید

ویدیوکووید-19

تولیدکنندگان ماری جوانا آماده تر از آماده!

این روزها رادیو را که روشن کنی اخبار ماری جوانا می شنوی، رسانه ها را که مرور می کنی همه جا صحبت از ماری جوانا است؛ علت آن است که ماری جوانا از 17 اکتبر در کانادا قانونی می شود. 

این خبرها یا در رابطه با ارزش سهام کمپانی های تولیدکننده است، و یا درباره نحوه و شرایط عرضه و فروش آن. 

این سه شنبه نیز یکی از بزرگترین این کمپانی ها به نام «آرورا» اعلام کرد برای عرضه قانونی ماری جوانا در ماه آینده، «آماده تر از آماده» است و ذخیره به اندازه کافی دارد تا به همه تعهداتش برای تحویل ماری جوانا به استانها و قلمروها عمل کند.

کندین پرس در گزارشی نوشته کمپانی «آرورا» قراردادهای گوناگونی با تعدادی موسسات دولتی که مسئول نظارت و فروش به حوزه های مختلف در انتاریو، بریتیش کلمبیا و کبک هستند، منعقد کرده. 

این کمپانی که مرکزش در ادمونتون است حجم موجودی در انبار را اعلام نکرده اما پیش بینی کـرده کـه 150 هزار کیلوگرم در سال تولید داشته باشد.

.

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19