پربازدید

ویدیو

کووید-19

توقف اتومبیلها در اتاوا به احترام عبور گله‌ای با چند صد غاز از عرض خیابان

 

این روزها فصل عبور غازها از خیابانهاست. حتما شما هم اگر موقع رانندگی خانواده‌ای از غازها را مشاهده کنید که در حال عبور از عرض خیابان هستند، توقف می کنید.

این بار شما را دعوت می کنیم به مشاهده فیلمی از عبور یک خانواده بسیار بسیار پرجمعیت غازها از خیابانهای اتاوا.

در اتاوا رانندگان معمولا زمانی توقف می کنند که کاروان اتومیبلهای دیپلماتیک و معمولا شامل نخست وزیر کانادا و رهبران کشورها، در حال عبور است. اما این بار رانندگان در خیابان Sussex Drive برای عبور گله‌ای از غازها توقف کردند که 300-200 غاز کوچک و بزرگ عضو آن بودند.

این ویدیو توسط دیوید آلداما پاندو گرفته شده و توسط روزنامه اتاوا سیتیزن به اشتراک گذاشته شده.

این ویدیو را اینجا مشاهده می کنید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19