پربازدید

ویدیو

کووید-19

توصیه های پروفسور روانشناسی دانشگاه تورنتو برای گذران زمستان امسال

زمستانی متفاوت در پیش است که سپید خواهد بود و طولانی و تاریخی که ما هم ناخواسته در آن نقش داریم.

ویروس کرونا بیداد می کند. روزی چند هزار از همکشوریهای عزیز ما دچارش می شوند. اقتصاد راکد است. بسیاری از همشهریهای همرویای ما دستانشان تنگ می شود. مهمانیها و دورهمیها بس شده اند. اخبار پر از التهاب است. مقاومت نشانه تهمتنی و مانع افسردگی است.

زندگی زیباست. زندگی متعلق به همه است. وقتش رسیده که ادعاها را به عمل تبدیل کرد.

توصیه استیو جوردنز پروفسور روانشناسی دانشگاه تورنتو را برایتان انتخاب کرده ایم.

پروفسور جوردنز معتقد است زمستان امسال برای بعضی ها پر از استرس و اضطراب است؛ نگرانی از جهت سلامتی، نداشتن شغل و درآمد کافی و گرفتاریهای دیگر. اینها می تواند به تنهایی بیشتر و افسردگی منجر شود. بنابراین:

ـ سعی کنید ارتباط با دوستان و آشنایان و خویشاوندان را مثل همیشه ادامه دهید؛ از طریق تلفن، تکست، اینترنت …

ـ تمرینات بدنی و ورزش را فراموش نکنید. هر روز ورزش کنید.

ـ تکنیکهای آرامبخش relaxation را فرا بگیرید و به کار بندید.

ـ به جز اخبار، فیلم های شاد و بدون خشونت هم نگاه کنید.

ـ به موزیک آرام گوش دهید.

این زمستان نیز بگذرد!

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19