پربازید

ویدیو

کووید-19

توصیه جدید دولت کانادا به کسانی که می خواهند به خارج سفر کنند

دولت کانادا شهروندان واکسینه شده را از اجرای توصیه سفر نکردن به خارج معاف کرد

از مارچ سال ۲۰۲۰ توصیه این بود که از سفرهای غیر اساسی به خارج از کانادا خودداری کنید. اما این توصیه برای افراد واکسینه شده تغییر کرد.

توصیه جدید دولت کانادا این است: «حداقل تا چهارده روز مانده به سفر هر دو دوز واکسن را بزنید، ماسک به صورت بزنید، دستها را مرتب بشوئید، فاصله فیزیکی را رعایت کنید و از دستورالعمل های بهداشتی جاری در مقصد پیروی کنید.»

وبسایت مخصوص توصیه های مسافرتی دولت کانادا می گوید: «آگاه باشید که در صورت واکسیناسیون کامل محافظت بهتری در مقابل موارد جدی بیماری دارید، ولی هنوز ریسک آن وجود دارد که به ویروس مبتلا شوید.»

توصیه دولت کانادا به کسانی که هنوز خود را واکسینه نکرده اند کماکان این است که از سفرهای غیر اساسی به خارج از کانادا خودداری کنند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19