پربازید

ویدیو

کووید-19

توصیه به استانها: از واکسن آکسفورد استرازنکا برای زیر پنجاه و پنج ساله ها استفاده نکنید

واکسن آکسفورد استرازنکا در کانادا با سوالات بیشتری مواجه شده.

روز دوشنبه ابتدا استان پرینس ادوارد آیلند استفاده از این واکسن را برای نوجوانان و جوانان هیجده تا بیست و نه سال متوقف کرد .

سپس ساعاتی بعد شنیده شد که وزارت بهداشت و درمان به اتفاق کمیته ملی مشورتی واکسیناسیون در نظر دارند در همین روز دوشنبه اطلاعات تازه ای در باره واکسن آکسفورد استرازنکا بیرون دهند.

گزارشها حاکی است که کمیته ملی مشورتی به استانها توصیه خواهد کرد که استفاده از این واکسن را برای افراد زیر پنجاه و پنج سال متوقف کنند.

شبکه خبری سی بی سی علت توصیه جدید را مشاهده موارد نادری از لختگی خون ذکر کرد.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19