پربازدید

ویدیو

کووید-19

توریست آ‌مریکایی را در تورنتو ربودند و زدند و اموالش را به سرقت بردند

اتاق خبر سلام تورنتو ـ گفته می شود یک توریست آمریکایی در تورنتو برای دو ساعت ربوده  شده  که در این مدت پول و اموالش از او گرفته شده، و سپس رها شده است.

پلیس روز جمعه گفت یک نفر را در این رابطه دستگیر کرده و به دنبال دو نفر دیگر است.

 

چگونگی ماجرا

این توریست ‌آمریکایی دوشنبه در حال پارتی کردن در دان تاون تورنتو بود که فردی ناشناس او را به پارتی دیگری در نقطه دیگری از شهر دعوت کرد.

توریست آمریکایی دعوت را قبول می کند و سوار اتومبیل این فرد می شود، که بین راه راننده دو نفر دیگر را سوار می کند که صورتشان را پوشانده بودند.

به گفته پلیس فرد نخست سپس اسلحه را از صندوق ماشین بیرون آورده و به سمت توریست آمریکایی می گیرد و از او می خواهد همه دارایی اش را بدهد.

سپس این توریست به پارکی برده شده و با قبضه اسلحه به صورتش زده و با استفاده از کارت بانکی او پولهایش را از ماشین بانک خارج می کنند.

 

ادامه ماجرا

سرقت از این توریست در اینجا پایان نمی یابد بلکه کلید آپارتمان اجاره ای او گرفته می شود و همه لباسهایش دزدیده می شود.

این ماجرا دو ساعت طول می کشد و بعد این توریست رها شده که او هم با پلیس تماس می گیرد.

در این رابطه افسران پلیس روز چهارشنبه فرد ۲۱ ساله ای را دستگیر کرده و به دنبال دو مظنون دیگر هستند.

 بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19