پربازید

ویدیو

کووید-19

تورنتو و جنوب انتاریو در انتظار شصت میلیمتر بارندگی، رعد و برق و طوفان

تورنتو و شهرهای اطراف آن از عصر سه شنبه شاهد حداقل ۲۴ ساعت بارندگی خواهند بود.

سازمان محیط زیست کانادا با صدور بیانیه ویژه به ساکنان تورنتوی بزرگ هشدار داد که آماده بارندگی سنگین باشند.

بارندگی از غروب سه شنبه شروع می شود و حداقل تا غروب چهارشنبه ادامه می یابد.

در بعضی ساعات بارندگی سنگین و همراه با رعد و برق و طوفان خواهد بود.

پیش بینی شده که در فاصله غروب سه شنبه تا بامداد پنجشنبه ۴۰ تا ۶۰ میلیمتر باران ببارد.

این بارندگی حاصل حرکت یک جبهه هوای سرد از غرب میانه آمریکا به سمت کاناداست.

جنوب انتاریو در دو ماه گذشته بیشتر از معمول از هوای آفتابی برخوردار بود.

در مورد پائیز نیز که از این هفته شروع شد، پیش بینی شده که هوا کمی گرمتر از معمول باشد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19