پربازدید

ویدیو

کووید-19

تورنتو این هفته شاهد «اَبَرماه آبی» خواهد بود که تا سال 2037 دیگر تکرار نخواهد شد

علاقه مندان به ستاره و آسمان، این هفته با پدیده‌ای نادر مواجه می‌شوند. بزرگترین و درخشان‌ترین ابَرماه سال 2023 آسمان شب را زیبا و درخشان می‌کند.

ماه در روز چهارشنبه 30 آگوست، بزرگ‌تر و درخشان‌تر از حد معمول خواهد بود. این ماه که «اَبَرماه آبی» نامیده می‌شود، نتیجه 3 پدیده قمری است که همزمان اتفاق می‌افتد. نام ابرماه آبی هیچ ربطی به رنگ ماه ندارد و در واقع، رنگ ماه نارنجی خواهد بود. ولی به دلیل اینکه دومین قرص کامل قمر زمین در طول یک ماه است، به آن ابرماه آبی می‌گویند.

این پدیده آنقدر نادر است که باید تقریباً یک دهه و نیم صبر کنید تا دوباره شاهد آن بود. چهارشنبه شب، دومین ابرماه در فاصله 357344 کیلومتری به دور زمین خواهد چرخید که تقریبا 30 هزار کیلومتر نزدیکتر خواهد بود. این نزدیکی فاصله باعث می شود که ماه تقریباً 7 درصد بزرگتر از یک ماه کامل معمولی به نظر  برسد.

ماه دقیقاً ساعت 9:36 شب به وقت تورنتو ظاهر می شود و در صورتی که آسمان صاف باشد، امکان دیدن آن وجود دارد.

ابرماه آبی ماه آگوست، تنها رویداد این دهه خواهد بود و تا 14 سال دیگر یعنی تا سال 2037 تکرار نخواهد شد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=189858بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19