پربازدید

ویدیو

کووید-19

تورنتو از طرحی برای پناه دادن به افراد بی‌خانمان در زمستان پیش‌رو، خبر داد

از آنجایی که جمعیت افراد بی‌خانمان در تورنتو همچنان در حال افزایش است، شهرداری از طرحی برای کمک به کسانی که در زمستان امسال سرپناهی ندارند، خبر داد.

این استراتژی که در ۱۵ نوامبر اجرا می‌شود، شامل اضافه کردن ۱۸۰ فضا در سیستم سرپناه و افتتاح یک مرکز مراقبت ۲۴ ساعته با ظرفیت ۴۰ نفر است. در صورت کاهش دما به منفی ۱۵ درجه سانتیگراد، فضاهای بیشتری در دسترس این افراد قرار خواهد گرفت.

سال گذشته، شهرداری بیش از هزار فضا را در هتل‌ها به سیستم پناهگاه اضافه کرد و ظرفیت پناهگاه‌های موجود را افزایش داد.

گورد تانر، مدیر کل اداره سرپناه، پشتیبانی و مسکن گفت: «ما تمام تلاش خود را به کار می‌بریم اما ظرفیت سیستم سرپناه اضطراری شهرداری در حال حاضر کامل است و فشار بر روی این سیستم در حال افزایش می‌باشد. علاوه بر این، ما آمار دقیقی از اینکه چند نفر دیگر در ماه‌های آینده به این خدمات نیاز دارند، نداریم.»

در حال حاضر، شهرداری به ۱۰,۷۰۰ نفر پناه داده که ۹ هزار نفر از آنها در سیستم سرپناه و ۱,۷۰۰ نفر در هتل‌ها و برنامه‌های مورد حمایت صلیب سرخ هستند.

تانر افزود، باید راه‌حل‌های بلندمدت بیشتری توسط سایر سطوح دولتی ارائه شود تا بتوانند نیاز افراد بی‌خانمان را برآورده کنند.

پس از اینکه تابستان امسال ده‌ها پناهجو در خارج از دفتر پذیرش در خیابان پیتر خوابیدند، هم مقامات شهرداری و هم کنشگران از دولت فدرال خواستند تا کمک بیشتری به پناهندگان ارائه کند.

کنشگران بر این باورند که این طرح شهرداری کافی نیست. آنها معتقدند که گرمخانه‌ها باید ۲۴ ساعته باز باشند ولی تنها زمانی باز هستند که شهرداری هشدار هوای بسیار سرد و دمای منفی ۱۵ درجه سانتیگراد را صادر کند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=192890بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19