پربازید

ویدیو

کووید-19

تورنتو از سیلیکون ولی جلو افتاد

ظاهرا این آمریکا نیست که استعداد های کانادا را به سمت خود جذب می کند، به عکس مهاجران پر استعداد از آمریکا راهی کانادا می شوند.

جمعی از نمایندگان کنگره آمریکا معتقدند که مهاجران ماهر از آمریکا به کانادا می آیند.

گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا روز سه شنبه جلسه ای را در کنگره برگزار کردند به نام:”اُوه  کانادا؛ چگونه قوانین مهاجرتی کهنه آمریکا سبب رفتن استعداد های نخبه به کشور های دیگر می شود.“ البته آنها به جای ”اُ“ از واژه ”اوه“ “oh” استفاده کرده اند.

هدف این جلسه درس گرفتن از تجربه های کانادا بود که در عمل منجر به آن شد که اصلاحات مهاجرتی آمریکا مورد انتقاد قرار بگیرد.

نمایندگان دموکرات که این جلسه را سازمان داده بودند هشدار دادند که روند فرار مغز ها معکوس شده و حالا استعداد ها و نخبگان از آمریکا به کشور های دیگر می روند. آنها می گویند آمریکا باید جذب نیروهای کار ماهر را آسانتر کند.

تورنتو از سلیکون ولی جلو افتاد

یکی از نکات جالب  مقایسه سلیکون ولی با تورنتو بود.

خانم زو لافگرن Zoe Lofgren نماینده کالیفرنیا در کنگره آمریکاست که منطقه معروف سیلیکون ولی در حوزه انتخاباتی او قرار دارد. او در این جلسه گفت که سرعت استخدام نیروها در بخش «های تک» سیلیکون ولی از شهر های تورنتو،مونترال و ادمونتون عقب افتاده. او سردرگمی در سیستم مهاجرتی امریکا را باعث این وضع دانست که به جای توجه به استعداد ها به مسائلی چون قرعه کشی و رعایت سقف ویزا ها توجه دارد.   او سیستم مهاجرتی آمریکا را چنین توصیف کرد: ”شما با یک نقشه کاغذی متعلق به ۳۰ سال پیش به رانندگی می روید ولی دیگران با تکنولوژی تلفنهای هوشمند.“

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19