پربازدید

ویدیوکووید-19

تورنتو از خطر اعتصاب نجات یافت

در یک جلسه یازده ساعته، شهرداری تورنتو توانست با اتحادیه کارگران به توافق اولیه نائل شود…
این جلسه تا صبح روز یکشنبه 5 فوریه طول کشید و ساعاتی پس از خاتمه مهلت قبلی برای آغاز اعتصاب، بالاخره طرفین با یکدیگر موافقت کردند. مذاکره ابتدا دو ساعت تمدید شد ولی چند ساعت پس از آن هم صحبتها ادامه داشت.
اتحادیه شماره 416 نماینده بیش از 6000 کارگری است که در فضای آزاد Outside workers کار میکنند. کارگران مسئول جمع آوری زباله، اپراتورهای ماشین آلات، برف روبی و ماموران کنترل حیوانات از جمله اعضای اتحادیه فوق هستند.
شهرداری تورنتو دارای 23000 کارگر دیگر است که داخل ساختمانها فعالیت دارند. مهلت توافق تا ساعت 12:01 بامداد یکشنبه بود ولی با موافقت طرفین چند ساعت تمدید شد تا بالاخره به نتیجه اولیه رسیدند. دو طرف قرار شد 48 ساعت دیگر با یکدیگر همکاری کنند تا جزئیات را نهایی کنند.
راب فورد شهردار تورنتو گفت از توافق بعمل آمده خیلی خوشحال شده ولی اینبار نگفت که یک پیروزی برای شهرداری بوده است.
کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19