پربازدید

ویدیو

کووید-19

تهاجم زمستان معروف کانادا به منطقه تورنتو: در 24 ساعت 350 تصادف رانندگی رخ داد

همانطور که محیط زیست کانادا هشدار داده بود لحاف ضخیم برف سراسر جنوب انتاریو را پوشاند و در این میان سرمای هوا که گاه به منهای 30 درجه می رسید، ساکنان منطقه تورنتو و جنوب انتاریو را در دو روز آخر هفته مجبور کرد لباسهای زمستانی را از کمدها بیرون بکشند، پاروها را به کار بگیرند، و مگر در مواقع ضروری از خانه خارج نشوند.

با این حال تعداد تصادفات رانندگی افزایش چشمگیری داشت به طوری که پلیس استانی گفت تنها طی 24 ساعت از بعدازظهر شنبه تا بعدازظهر یکشنبه بیش از 350 تصادف اتومبیل در  منطقه تورنتو گزارش شد.

در این میان سرعت باد گاهی به بالای 40 کیلومتر در ساعت می رسید و میدان دید برای رانندگان گاهی به کمتر از یکصدمتر می رسید.

این موج شدید سرما از جنوب انتاریو تا استان کبک و حتی استانهای  نزدیک آتلانتیک دامن کشید.

روز یکشنبه ساکنان تورنتو و مناطق اطراف که سعی می کردند از زیر لحاف ده تا پانزده سانتیمتری برف بیرون بیایند، با هوای تا منهای 24 درجه روبرو می شدند که با وزش باد برودت آن به منهای 38 درجه هم رسید.

در روزدوشنبه نیز بعضی از مدارس در منطقه جنوب انتاریو و تورنتو تعطیل شدند و اتوبوسهای مدارس به کار گرفته نشدند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=88553بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19