پربازدید

ویدیو

کووید-19

تندر و تندباد در شهر ”بری“ به دهها خانه آسیب شدید زد

بعد از ظهر پنجشنبه سلفون ساکنان منطقه یورک در فاصله نیم ساعت سه بار آژیر کشید .سازمان محیط زیست کانادا بود که نسبت به وقوع تندر و تند باد و رگبار اعلام خطر می کرد و از شهروندان می خواست که پناه بگیرند.

البته طوفان و رگبار ساعتی بعد در منطقه یورک و ریچموندهیل وزید و بارید ولی یکی دو ساعت قبل از آن در ساعت 2:30 بعد از ظهر ساکنان ”بری“ تجربه به مراتب تلخ تری را از سر گذراندند.

https://twitter.com/Mariana_ArtsTO/status/1415764351512989699?s=20

تند باد در بری و مناطق اطراف آن بسیار کوبنده تر بود و خسارات زیادی به جا گذاشت، به طوری که پلیس استانی او پی پی آن را ”فاجعه آمیز“ خواند. عکسها و ویدیوهایی که در سوشیال مدیا به اشتراک گذاشته شده صدها خانه آسیب دیده را نشان می دهند که پنجره ها شکسته شده و لوازم به اطراف  پرتاب شده و حتی اتومبیلها واژگون شده اند. خسارات وارد شده به بعضی خانه ها ”عمده“ توصیف شده. در بعضی مناطق برق قطع شد و خطوط گاز خسارت دید.

مسئولان شهر بری گفتند که تند باد در ساعت 2:30 بعد از ظهر به زمین کوبید.

امداد گران برای کمک به مردم زحمات زیادی کشیدند و  در به در سر زدند و برخی  ساکنان را به محل امن رساندند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=148590بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19