پربازدید

ویدیو

کووید-19

تقسیم کمپانی های عظیم آمریکایی به چند کمپانی جداگانه

یکی دیگر از کمپانی های عظیم آمریکا خود را به دو کمپانی جداگانه تقسیم کرد.

کمپانی آمریکایی معروف جانسون اند جانسون Johnson and Johnson بخش مربوط به دهان شورهای لیسترین Listerine و لوازم پانسمان Band-Aids را از بخش تولید و فروش ابزار آلات پزشکی و داروهای نسخه ای جدا می کند.

گفته می شود کمپانی جدیدی که برای لوازم بهداشتی ایجاد می شود سالی ۱۵ میلیارد دلار درآمد داشته باشد.

به گزارش کندین پرس، اوایل این هفته نیز کمپانی آمریکایی جنرال الکتریک اعلام کرد که قصد دارد به سه کمپانی جداگانه تقسیم شود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158397بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19