پربازدید

ویدیوکووید-19

تقدیر مجید جوهری از زنان کوشنده ریچموندهیل

هر سال روز 18 اکتبر به عنوان روز  Persons Day گرامی داشته می شود.

در 18 اکتبر سال 1929 بالاترین مرجع قضایی کانادا حکم داد که زنان نیز می توانند به عضویت سنای کانادا درآیند و کلمه Persons زنان را نیز شامل می شود.

امسال همزمان با این روز، مجید جوهری نماینده لیبرال ریچموندهیل در پارلمان کانادا طی سخنانی در پارلمان با بزرگداشت این روز و تقدیر از زنان، و نقششان در پیشرفت کانادا، از چند تن از زنان کوشنده در ریچموندهیل، از جمله خانم مهناز شهبازی از کامیونیتی ایرانی ـ کانادایی ریچموندهیل و از نقشی که در مبارزه با فقر، بهبود محیط زیست، و همبستگی بیشتر در ریچموندهیل داشته اند تقدیر کرد.

یادآور می شود که خانم مهناز شهبازی مدیر رستوران و تالار پذیرایی شیراز در ریچموندهیل می باشد که بسیاری از برنامه های ویژه کامیونیتی ما در آن برگزار می شود.

ویدیوی این سخنرانی را از لینک زیر تماشا کنید:

https://www.facebook.com/mpjowhari/videos/1788922368019310/

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19