پربازدید

ویدیو

کووید-19

تغییرات جدید در مزایای والدین

دولت فدرال کانادا قصد دارد کمک ها و مزایای جدیدی را برای والدینی که کودکی را به فرزندخواندگی می گیرند یا از رحم اجاره ای استفاده می کنند در نظر بگیرد.

خبرها حاکی است که طی ماه‌ های آینده یکسری تغییرات اساسی در بیمه اشتغال رخ خواهد داد که شامل یک مرخصی 15 هفته ای  می باشد.

به گفته کارلا کوالترو، وزیر کار، این کمک شامل حال والدینی می شود که کودکی را به فرزندخواندگی قبول می کنند و یا از طریق رحم اجاره ای بچه دار می شوند.

لیبرال ها در طول انتخابات فدرال 2019 قول دادند که برای والدینی که کودکی را به فرزندخواندگی می گیرند، یک مرخصی 15 هفته ای در نظر بگیرند تا همه از مزایای یکسانی برخوردار شوند، اما این کمک شامل حال خانواده هایی که از رحم اجاره ای استفاده می کردند، نمی شد.

در بیمه اشتغال فعلی، مرخصی استاندارد والدین عبارتست از 35 هفته مرخصی استحقاقی برای یکی از والدین یا مجموعا  40 هفته مرخصی برای هر دو والدین.

کوالترو در پاسخ به این سوال که آیا دولت حداکثر  مزایای بیمه اشتغال هفتگی را افزایش خواهد داد یا خیر، اعلام کرد که همه گزینه ها روی میز است و همه آنها به شکلی منصفانه به خصوص برای زنان بررسی خواهند شد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=179917بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19