پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد واحدهای مسکونی جدید در دست ساخت کاهش یافت

سرعت احداث واحد های مسکونی جدید در کانادا در ماه اپریل 20 درصد کمتر شده. عامل اصلی این کاهش نیز کاهش ساخت پروژه های مسکونی چندین واحدی بوده است. در مقابل ساخت خانه های تک واحدی مجزا تقریبا کاهش نداشت.

سازمان مورگیج و مسکن کانادا CMHC گفت نرخ سالانه شروع  ساخت واحدهای مسکونی در ماه اپریل برابر با 268.631 واحد بود که تقریبا 20 درصد از 334.759 واحد ماه مارچ کمتر است.

این نرخ سالانه در مناطق شهری 16.9 درصد کاهش داشت و برابر با 251.504 واحد در ماه اپریل بود. این کاهش درمورد آپارتمان و کاندو و پروژه های چند واحدی 22.8 درصد ولی بخش واحدهای تکی و مجزا تقریبا کاهش نداشت.

نرخ سالانه شروع ساخت واحدهای شهری تک واحدی و مجزا فقط 0.1 درصد کاهش داشت و برابر با 17127 واحد بود.

در خبر جداگانه ای گفته شد که در کلانشهر تورنتو نسبت فروش خانه به واحدهایی که برای اولین بار به فروش گذاشته می شوند کاهش پیدا کرده که خبر آن را در زیر می خوانید:

یک تغییر جدی در بازار مسکن تورنتوی بزرگ

هر ماه تعدادی خانه برای فروش گذاشته می شوند و تعدادی خانه نیز به فروش می روند. نسبت خانه های فروخته شده به خانه هایی که جدیدا به فروش گذاشته شده اند (New Listings) یکی از عوامل تاثیر گذار در قیمت خانه است. هرچه این درصد بیشتر باشد نشانه ای است از افزایش تقاضا در مقابل عرشه که به طور طبیعی سبب افزایش قیمت مسکن می شود و هرچه این درصد کمتر باشد نشانه ای است از احتمال کاهش قیمت مسکن.

اتفاقات سه ماه اخیر

ماه گذشته در بازار مسکن تورنتو درصد خانه های فروخته شده به خانه هایی که جدیدا برای فروش گذاشته شدند کاهش داشت. این سومین ماه متوالی است که این درصد کاهش داشته است. سابقه تاریخی نشان می دهد که هر چه این درصد کمتر باشد رشد قیمت مسکن هم کمتر خواهد بود، و به عکس هرچه این درصد بیشتر باشد، احتمال افزایش قیمت مسکن بیشتر است.

کاهش این درصد در بازار مسکن کلانشهر تورنتو  در سه ماه متوالی (فوریه ،مارچ و اپریل) یکی از شدیدترین افتها در دهه های اخیر است.

چگونه عمل می کند؟

وقتی درصد خانه های فروخته شده نسبت به خانه هایی که جدیدا برای فروش گذاشته شده اند بالا باشد، به این معناست که خریداران سریعتر تصمیم به خرید خانه به قیمت درخواستی  فروشنده می گیرند.

در کلانشهر تورنتو این درصد (که به آن  SNLR می گویند ) از ۸۶ درصد در ماه ژانویه به ۶۶ درصد در ماه اپریل کاهش پیدا کرده.

در بازار مسکن رسم است که وقتی این نسبت بالای 60 درصد باشد بازار مسکن را بازار فروشنده یا Seller’s Market می نامند که در این حالت، قیمت مسکن میل به افزایش دارد. برعکس، اگر این نسبت  زیر 40 درصد باشد، قیمتها به سمت کاهش گرایش پیدا می کنند، و به بازار، بازار Buyer’s Market می گویند. وقتی این نسبت بین 40 تا 60 درصد باشد، بازار را بازار بالانس می خوانند. البته این درصد ها بسته به مناطق مختلف می تواند متفاوت باشد. کارشناسان می گویند در 20 سال گذشته در تورنتو، این نسبت فقط برای چهارماه زیر 40 درصد بوده.

در واقعیت هم مشاهده می شود که قیمت مسکن در کلانشهر تورنتو در 20 سال گذشته پیوسته، به جز چند مقطع، رو به افزایش داشته.

خلاصه اینکه در هر سه ماه فوریه، مارچ و اپریل این درصد در حال کاهش بوده که حداقل در تئوری می تواند به کاهش قیمت مسکن در آینده نزدیک منجر شود، مگر آنکه این مسیر معکوس شود.

یک تغییر جدی در بازار مسکن تورنتوی بزرگ-قبل از خواندن این مطلب خرید و فروش نکنید

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=145976بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19