پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد مهاجران جدید کانادا به سالی پانصد هزار نفر افرایش می یابد

طبق این برنامه دولت قصد دارد از 465 هزار مقیم دائم در سال 2023، 485 هزار مقیم دائم در سال 2024 و 500 هزار مقیم دائم در سال 2025 استقبال کند. تمرکز این طرح بر جذب تازه واردان به مناطق مختلف کشور از جمله شهرهای کوچک و جوامع روستایی است.

در مقایسه با اقتصادهای دنیا، اقتصاد کانادا بعد از پاندمی با سرعت خوبی بهبود یافت اما اکنون با کمبود بحرانی بازار کار مواجه است که باعث عدم اطمینان کسب و کارها شده است.

روز سه شنبه شان فریزر، وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی، برنامه پذیرش مهاجر کانادا را برای سالهای  2023 تا 2025 منتشر کرد. این طرح مهاجرتی، در واقع استراتژی کانادا برای کمک به کسب ‌و کارها در یافتن کارکنان و جذب مهارت ‌های مورد نیاز در بخش ‌های اصلی از جمله مراقبت ‌های بهداشتی، مشاغل فنی، تولید و فناوری است تا بتوان چالش ‌های اجتماعی و اقتصادی که کانادا در دهه ‌های آینده با آن مواجه خواهد شد را مدیریت کرد.

سال گذشته کانادا از حدود 405 هزار تازه وارد استقبال کرد که رکورد جدیدی محسوب می شود. طبق این برنامه دولت قصد دارد از 465 هزار مقیم دائم در سال 2023، 485 هزار مقیم دائم در سال 2024 و 500 هزار مقیم دائم در سال 2025 استقبال کند. تمرکز این طرح بر جذب تازه واردان به مناطق مختلف کشور از جمله شهرهای کوچک و جوامع روستایی است.

نکات مهم این طرح عبارتست از:

  • تمرکز بلندمدت بر رشد اقتصادی، با نزدیک به 60 درصد پذیرش در گروه اقتصادی تا سال 2025
  • استفاده از ویژگی های جدید در سیستم اکسپرس اینتری برای استقبال از تازه واردانی با مهارت ها و صلاحیت های مورد نیاز در بخش هایی که با کمبود شدید نیروی کار مواجه هستیم مانند مراقبت های بهداشتی، تولید، ساخت و ساز و علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی.
  • افزایش برنامه های منطقه ای برای رفع نیازهای هدفمند بازار کار محلی، از طریق برنامه استانی، برنامه مهاجرتی آتلانتیک، و برنامه مهاجرت روستایی و شمالی

برنامه آزمایشی (Pilot)

  • الحاق سریعتر خانواده ها
  • تضمین اینکه حداقل 4.4٪ از مقیمان دائمی جدید خارج از کبک فرانسوی زبان هستند
  • حمایت از آسیب دیدگان بحران های جهانی با ایجاد برنامه آزمایشی مسیرهای تحرک اقتصادی و ایجاد پناهگاه امن برای کسانی که مورد آزار و شکنجه قرار دارند

این طرح با تمرکز بر مهاجرت منطقه ای، بر تقویت سیستم مهاجرت و گسترش مزایای مهاجرت به سایر جوامع کشور، از جمله حمایت از حیات جوامع فرانسوی زبان خارج از کبک تمرکز دارد.

برنامه های مهاجرت اقتصادی منطقه ای، مانند برنامه استانی، برای رشد پایدار کشور به شدت مهم است. به همین دلیل است که برنامه امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته تا بتوان با جذب تازه واردان متخصص و رفع کمبود نیروی کار و چالش های جمعیتی مناطق خود به حمایت از استان ها و مناطق پرداخت.

در بیانیه خبری وزارت مهاجرت آمده است: در طی سال گذشته، ما برای رفع چالش ‌های پیش روی افرادی که از سیستم مهاجرتی استفاده می ‌کنند، کارهایی انجام دادیم. همچنین، ما به ساده ‌سازی و دیجیتالی کردن سیستم مهاجرت خود نیز ادامه می‌ دهیم تا بررسی پرونده ها را تسریع کنیم.

بر اساس این طرح، جایگاه کانادا در جهان در جذب استعدادها تثبیت می شود، پایه ‌ای قوی برای رشد مداوم اقتصادی ایجاد می ‌شود، در عین حال اعضای خانواده به عزیزانشان ملحق می شوند و کانادا به تعهدات بشردوستانه خود نیز عمل می‌ کند.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=173064بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19