پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد مسافران ورودی به کانادا و مقایسه آن با قبل از کرونا

تعداد مسافرانی که در ماه ژانویه امسال وارد کانادا شدند بیشتر از ژانویه سال قبل بود، ولی هنوز بسیار کمتر از ژانویه سال ۲۰۲۰ است.

سازمان آمار کانادا Statistics Canada گفت در ماه ژانویه ۲۱۸,۶۰۰ تن از سکنه آمریکا به کانادا وارد شدند که بیش از دو برابر ژانویه سال گذشته (۸۶,۵۰۰ مسافر) است.

در ژانویه سال ۲۰۲۰ بیش از ۱.۲ میلیون سکنه آمریکا به کانادا وارد شده بودند.

تعداد مسافرانی که در ماه ژانویه از کشورهای دیگر به جز آمریکا به کانادا سفر کردند ۷۹,۷۰۰ نفر بود که دو برابر ژانویه ۲۰۲۱ (۳۴,۵۰۰ نفر) است. در ژانویه سال ۲۰۲۰ بیش از ۳۶,۵۶۰۰ فر از سکنه کشورهای دیگر ـ به جز آمریکا ـ به کانادا سفر کرده بودند.

کانادایی هایی که وارد کشور شدند

در ژانویه امسال ۶۹۰,۲۰۰ تن از ساکنان کانادا از سفر آمریکا به کشور بازگشتند. این رقم در ژانویه پارسال ۲۶۵,۰۰۰ نفر ولی در ژانویه ۲۰۲۰ تقریباً ۳.۱ میلیون نفر بود.

تعداد کانادایی هایی که در ماه ژانویه از کشورهای دیگر به جز آمریکا به کشور بازگشتند ۴۶۳,۷۰۰ نفر بود. این تعداد در ژانویه ۲۰۲۱ نزدیک به ۱۶۰,۵۰۰ نفر اما در ژانویه سال ۲۰۲۰ بیش از ۱.۴ میلیون نفر بود.

با بالا گرفتن مجدد پاندمی کرونا در اواخر سال گذشته دولت کانادا در ۱۵ دسامبر به کانادایی ها توصیه کرد که از سفرهای غیر ضروری به خارج از کانادا خودداری کنند.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=162257بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19