پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد مسافرانی که سال گذشته از فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو رفت و آمد کردند

فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو که بزرگترین فرودگاه کاناداست در سال 2020 ناگهان خلوت شد.

پندمیک کرونا سبب شد که تعداد مسافران  فرودگاه در سال 2020 هفتاد و چهار درصد کمتر از سال 2019 شود.

در سال 2019 بیش از 50 میلیون مسافر از فرودگاه پیرسون برای رفت و آمد هوایی استفاده کردند که شامل 3.2 میلیون سفر خارجی و 18.1 میلیون سفر داخلی بود.

در سال 2020 چطور؟

در سال 2020 تعداد مسافران پیرسون به شدت پائین آمد و به جای 50 میلیون تنها 13 میلیون مسافر از این فرودگاه استفاده کردند که شامل 7.8 میلیون سفر خارجی و 5.5 میلیون سفر داخلی بود.

کاهش شدید  مسافران سبب شد که فرودگاه پیرسون سال گذشته 373 میلیون دلار ضرر کند.

در آمد این فرودگاه از 1.5 میلیارد دار در سال 2019 به 823 میلیون دلار در سال 2020 کاهش یافت و این فرودگاه مجبور شد پانصد نفر از کارکنانش را بیکار کند که معادل 27 درصد کل کارکنان آن است.

در سال 2019 فرودگاه بین المللی ونکوور 26 میلیون و فرودگاه بین المللی مونتریال 20 میلیون مسافر داشتند که تعداد مسافران آنها نیز در سال 2020 به شدت پائین آمد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142363بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19