پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد مجتمع‌های آپارتمانی در دست ساخت در کانادا سیزده درصد بیشتر شد

در ماه جون فعالیتهای ساختمانی برای احداث مسکن در کانادا به میزان چشمگیری افزایش یافت. با شروع به ساخت این واحدها، انتظار می رود جمع واحدهای مسکونی که امسال در کانادا ساخته می شوند به 211 هزار واحد برسد. 

قبلا پیش بینی می شد که جمع واحدهای مسکونی در دست ساخت در سال 2020 حول و حوش 198 هزار واحد باشد.

کورپوریشن مورگیج و مسکن کانادا CMHC روز پنجشنبه گفت تعداد پروژه‌های ساخت مجتمع‌های مسکونی در ماه جون افزایش یافته، اما ساخت پروژه‌های مسکونی تک واحدی کم شده. 

به گفته CMHC تعداد پروژه‌های ساخت مجتمع‌های مسکونی (آپارتمان، کاندو و انواع دیگر پروژه‌های چند واحدی) در ماه جون 13 درصد افزایش یافت. 

در مجموع 154.600 واحد آپارتمان در مناطق شهری کشور در دست ساخت هستند، در حالی که تعداد واحدهای مسکونی تک واحدی (خانه‌های single- detached) به 42 هزار واحد رسیده که 4.2 درصد کاهش نشان می دهد. 

باید توجه داشت که اینها واحدهایی هستند که در مناطق شهری در دست احداث می باشند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=122598بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19