پربازدید

ویدیوکووید-19

تعداد مبتلایان کرونا در انتاریو دوبرابر شد ـ اکثرا جوان هستند

تعداد مبتلایان روزانه کرونا در انتاریو که برای چندین روز به زیر 110 نفر رسیده بود دو-سه روزی است که شروع به افزایش کرده و در 24 ساعت منتهی به نیمروز سه شنبه به 203 نفر رسید.

این بیشترین تعداد مبتلایان روزانه در انتاریو در چندهفته گذشته است:

ریز ارقام:

– تعداد مبتلایان جدید: 203 نفر

– جمع تعداد مبتلایان تاکنون: 37942 نفر

– تعداد بهبودیافتگان: 33605 نفر

– تعداد بهبودیافتگان در 24 ساعت اخیر: 92 نفر

بنابراین تعداد مبتلایان جدید – روزانه 203 نفر – بیشتر از دوبرابر تعداد بهبودیافتگان جدید -92 – نفر است.

– تعداد درگذشتگان جدید: یک نفر

– جمع تعداد درگذشتگان: 2753 نفر

– تعداد تستهای انجام شده در روز دوشنبه: 23 هزار نفر

نکته نگران کننده

خانم کریستین اِلیوت وزیر بهداشت و درمان انتاریو گفت 57 درصد مبتلایان روزانه جدید جوانان زیر 39 سال بوده‌اند.

یادآور می شود که موارد مرگ در میان بیماران زیر 39 سال بسیار نادر است.

بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19