پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد مبتلایان روزانه انتاریو به مرز سه هزار نفر رسید

انتاریو در روز چهارشنبه 30 دسامبر 2923 ابتلای جدید به کووید را گزارش کرد که از همیشه بیشتر است. از شروع پندمیک تاکنون هرگز سابقه نداشت که تعداد مبتلایان روزانه به این رقم برسد.

روز چهارشنبه همچنین 19 مرگ جدید گزارش شد.

کریستین الیوت وزیر بهداشت و درمان انتاریو گفت از 2923 بیمار جدید، 998 نفر از تورنتو، 441 نفر از منطقه پیل، 408 نفر از منطقه یورک، 158 نفر از منطقه دورهام و 144 نفر از منطقه وینزور هستند.

روز چهارشنبه 1177 بیمار کووید در بیمارستانهای استان بستری بودند که این نیز رکورد محسوب می شود.

از این تعداد 324 نفر در بخشهای آی سی یو به سر می برند که 204 نفرشان به ونتیلیتور متصل هستند.

 روز سه شنبه از 39210 نفر برای انجام تست نمونه گرفته شد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19