پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد مبتلایان جدید انتاریو دوباره بالا رفت

انتاریو صبح پنجشنبه ۸۶۵ مبتلای جدید و ۱۴ مرگ جدید را گزارش کرد.

کریستین الیوت وزیر بهداشت و درمان انتاریو گفت که ۶۹۲ نفر از این عده کسانی هستند که یا واکسینه نشده اند و یا سابقه واکسیناسیون آنها مشخص نیست. ۱۷۳ نفر دیگر به طور کامل واکسینه شده بودند.

آمار جدید انتاریو

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۸۶۵ نفر
ـ تعداد فوتی های جدید: ۱۴ نفر
ـ تعداد افراد بستری در بیمارستانها: ۳۲۰ نفر
ـ از این تعداد ۲۹۲ نفرشان واکسینه نشده و یا دارای سابقه واکسیناسیون روشنی نیستند.
ـ تعداد افراد بستری در بخش های آی سی یو: ۱۶۲ نفر
ـ تعداد افراد متصل به ونتیلاتور: ۱۰۵ نفر
ـ درصد افراد ۱۲ سال به بالا که یک دوز واکسن را دریافت کرده اند: ۸۳ درصد
ـ درصد افراد ۱۲ سال به بالا که هر دو دوز را دریافت کرده اند: ۷۶ درصد

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=154842بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19