پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد مبتلایان جدید انتاریو به کمترین رقم در سه ماه گذشته رسید

تعداد مبتلایان جدید در انتاریو به روند رو به کاهش خود ادامه می دهد.  صبح سه شنبه شناسایی 1022 بیمار جدید در این استان گزارش شد. از ششم نوامبر تا کنون این پائین ترین رقم مبتلایان جدید در یک روز است. تعداد مبتلایان شناسایی شده در ششم نوامبر 1003 نفر بود. تعداد مرگهای جدید ناشی از کووید نیز به کمترین رقم  در چند ماه گذشته کاهش پیدا کرد (17 مرگ) . در شبانه روز گذشته  30,800 تست کووید انجام و 12,562 دوز واکسن تزریق شد. جمع واکسنهای تزریق شده در انتاریو به 398.633 دوز رسید.

ارقام جدید انتاریو

  • تعداد مبتلایان جدید: 1022 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 280,494 نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 17 نفر
  • جمع مرگها تا کنون: 6555 نفر
  • تعداد تستهای انجام شده در روز دوشنبه: 30,800 تست
  • تعداد واکسنهای تزریق شده در

24 ساعت گذشته: 12,462دوز

  • جمع واکسنهای تزریق شده تا کنون:  398,633 دوز
  • از 1022 مبتلای جدید، 343 نفر از تورنتو، 250 نفر از منطقه پیل و 128 نفر از منطقه یورک هستند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139619بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19