پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد مبتلایان جدید انتاریو به بالاترین رقم در شش ماه گذشته رسید

ساکنان تورنتو و جنوب انتاریو با دقت اخبار مربوط به کرونا را تعقیب می کنند.

چشم و گوش اهالی انتاریو این روزها به دو سمت است: از یکسو تعداد مبتلایان روزانه استان انتاریو را پیگیری می کنند که در یکهفته اخیر روند صعودی پیدا کرده.

از سوی دیگر اخبار مربوط به سویه جدید ویروس را به نام اُمیکرون که در حال پخش در جهان است دنبال می کنند.

روز یکشنبه انتاریو ۹۶۴ مبتلای جدید گزارش کرد که بیشترین تعداد مبتلای روزانه در شش ماه گذشته بود. در واقع از ۳۰ ماه می تاکنون هرگز تعداد مبتلایان روزانه به این سطح افزایش پیدا نکرده بود.

تعداد مبتلایان جدید انتاریو در روز ۳۰ می گذشته ۱۰۳۳ نفر بود.

روز دوشنبه نیز انتاریو ۷۸۸ مبتلای جدید داشت.

تعداد مبتلایان روزانه استان در اول نوامبر به ۳۶۲ نفر کاهش پیدا کرده بود.

از ۹۶۴ بیمار جدید روز یکشنبه، ۵۱۹ نفرشان افرادی بودند که خود راواکسینه نکرده اند و ۴۹ نفر هم سابقه واکسیناسیون روشنی ندارند، ولی ۳۹۶ نفرشان به طور کامل واکسینه بودند.

روز یکشنبه ۶۰ نفر بیمار واکسینه نشده و ۱۱ بیمار کاملاً واکسینه شده در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای انتاریو بستری بودند.

صبح دوشنبه ۱۴۸ نفر در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای انتاریو بستری بودند. ۸۹ نفر هم به ونتیلاتور متصل بودند.

به گفته الیوت ۲۳.۶ درصد از جمعیت انتاریو کسانی هستند که خود را به طور کامل واکسینه نکرده اند.

از ۹۶۴ بیمار جدید روز یکشنبه بالای صد نفرشان از شهر تورنتو، ۶۰ نفر از منطقه یورک، ۵۸ نفر از منطقه پیل، ۴۲ نفر از منطقه دورهام و ۴۱ نفر از منطقه هالتون Halton بودند.

روز یکشنبه جواب  ۲۶۱۰۰ تست کرونا روشن شد که ۳.۵ درصد آن مثبت بود. درصد تستهای مثبت در انتاریو به یک درصد کاهش پیدا کرده بود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159082بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19