پربازید

ویدیو

کووید-19

تعداد مبتلایان جدید انتاریو به بالاترین سطح در ده هفته گذشته رسید

مدتی بود که انتاریو این تعداد مبتلای جدید در یک روز نداشت.

روز جمعه در انتاریو ۹۲۷ بیمار جدید و ۶ مرگ جدید گزارش شد. این بالاترین تعداد مبتلای جدید از ۲۰ سپتامبر به این سو است. تعداد مبتلایان جدید در جمعه گذشته ۷۹۳ نفر بود.

در روز پنجشنبه ۳۳۹۰۱ تست کرونا در انتاریو انجام شد که نرخ پاسخهای مثبت سه درصد بود.

از ۹۲۷ بیمار جدید، ۱۲۹ نفر از تورنتو، ۵۴ نفر از منطقه پیل، ۵۲ نفر از منطقه یورک و ۴۱ نفر از دورهام هستند.

از ۹۲۷ بیمار جدید، ۴۹۴ نفرشان به طور کامل واکسینه نشده اند و ۵۵ نفر سابقه واکسیناسیون روشن ندارند. پنجاه و سه درصد از مبتلایان روز جمعه کسانی هستند که هر دو دوز واکسن را زده اند.

تعداد افراد بستری در بیمارستانها به ۲۶۸ نفر رسید و تعداد افراد بستری در بخشهای مراقبت ویژه تقریبا ثابت مانده.

گزارش جدیدی حاکی است که در یازده ماه گذشته فقط ۹ نفر از افراد زیر ۶۰ سال که واکسینه بوده اند در انتاریو نیاز به بستری در بخشهای مراقبت ویژه پیدا کرده اند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19