پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد زیادی از مستأجران تورنتو بیش از نیمی از درآمد خود را بابت اجاره می پردازند

افزایش قیمت خانه باعث شده بسیاری از ساکنان تورنتو رویای خرید خانه را از سر بیرون کنند اما وضعیت اجاره هم در این شهر خیلی بهتر نیست.

یک گزارش جدید نشان می‌دهد که تقریباً از هر پنج مستأجر تورنتو یک نفر بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره بها می‌کند.

گزارش 2024 رویال لی پیج Royal LePage نشان می دهد که 19 درصد از مستاجران تورنتو (از هر پنج نفر یک نفر) اکنون بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره می کنند و مبلغ کمی از درآمدشان برای پرداخت قبوض و خرید موادغذایی باقی می ماند.

تعداد مستاجران تورنتو که بیش از نیمی از درآمد خود را بابت اجاره می پردازند، 16 درصد فراتر از میانگین کشور است.

این گزارش همچنین نشان داد که 35 درصد از مستاجران انتاریو تا 30 درصد از درآمد خالص خود را صرف هزینه های اجاره ماهانه می کنند، در حالی که 36 درصد بین 31 تا 50 درصد از درآمد خود را خرج می کنند.

به گزارش blogto، اختصاص کمتر از 30 درصد حقوق به مسکن، به طور کلی استانداردی برای زندگی راحت در کانادا در نظر گرفته می شود.

این گزارش نشان داد که تقریباً نیمی از افراد مورد بررسی در انتاریو (49 درصد) هیچ برنامه ای برای خرید خانه در دو سال آینده ندارند و 61 درصد از این افراد، درآمد خود را دلیل آن عنوان کردند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=204345بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19