پربازید

ویدیو

کووید-19

تعداد زنان و کودکان کشته شده در افغانستان از همیشه بیشتر شده

تعداد زنان و کودکانی که در شش ماه گذشته در افغانستان کشته شده اند از همیشه بیشتر است.

سازمان ملل در گزارش جدیدی گفت از سال 2009 که این سازمان شروع به ثبت تعداد کشته شدگان در افغانستان کرده. در هیچ نیم سالی تعداد قربانیان این چنین بالا نبوده.

گزارش سازمان ملل می گوید تعداد غیر نظامیانی که در شش ماه نخست امسال در سراسر افغانستان کشته شده اند 47 درصد بیشتر از شش ماه نخست سال قبل است. این  در حالی است که نیروهای طالبان در هفته های اخیر به سرعت قلمرو تحت کنترل خود را توسعه داده اند و نقاط جدیدی را فتح کرده ، و بعضی از نقاط مرزی استراتژیک را به کنترل خود در آورده اند و مراکز چندین استان کشور را مورد تهدید قرار داده اند .این در حالی است که آمریکا مشغول تکمیل تخلیه نیروهای خود از این کشور است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19