پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد رسمی قربانیان کرونا در جهان به پنج میلیون نفر رسید

روز دوشنبه اول نوامبر نقطه عطف جدیدی در پرونده پاندمی کرونا بود؛ تعداد مرگهای ناشی از کرونا در جهان روز دوشنبه از مرز پنج میلیون نفر عبور کرد.

این در حالی است که عمر پاندمی کرونا هنوز به دوسال نرسیده. تعداد واقعی قربانیان کرونا احتمالا بیشتر از این است زیرا بعضی از بیماران در کشورهای مختلف در خانه درگذشته و اطلاعاتشان به ثبت نرسیده است.

از عجایب اینکه کرونا نه فقط کشورهای فقیر بلکه کشورهای ثروتمند را هم مصون نگذاشت.

ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و برزیل کشورهای ثروتمند یا دارای درآمد متوسطی هستند که مجموعاً فقط یک هشتم جمعیت جهان را تشکیل می دهند ولی نیمی از مرگهای ناشی از کرونا به این کشورها تعلق دارد.

آمریکا تاکنون ۷۴۰ هزار مرگ ناشی از کرونا را گزارش کرده که بیشتر از هر کشور دیگر است.

کرونا باعث شد که افسانه پیشتازی ایالات متحده باطل شود و مدل آمریکایی زندگی که رویای مردمان سراسر جهان بود به تجربه ای شکست خورده تبدیل گردد.

به گفته دانشگاه معروف جانز هاپکینز آمریکا، جمع مردگان پاندمی کووید اکنون با مجموع جمعیت دو شهر لس آنجلس و سانفرانسیسکو برابر شده و به گفته مرکز تحقیقات صلح در نروژ به مرز مجموع کشته شدگان جنگها از سال ۱۹۵۰ به این سو رسیده.

بعد از بیماریهای قلبی و سکته های مغزی، کرونا اینک سومین عامل مرگ مردم جهان است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=157950بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19