پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد دانشجویان ورودی به دانشگاههای آمریکا رو به کاهش است

تعداد دانشجویان جدید دوره کارشناسی در دانشگاهها و کالجهای آمریکا در سال گذشته ۳.۱ درصد کمتر شد.

بر اساس پژوهش موسسه National Student Clearinghouse Research Centre سال گذشته تقریباً ۴۶۳ هزار دانشجو کمتر از سال قبل از آن در دانشگاه ها و کالجهای آمریکا ثبت نام کردند.

نزدیک به ده سال است که تعداد دانشجویان ورودی به دانشگاههای آمریکا رو به کاهش است، ولی پاندمی کرونا به آن شتاب بخشیده و همین نگرانی هایی را ایجاد کرده. آیا نظر عمومی نسبت به تحصیلات دانشگاهی در آمریکا در حال تغییر است؟

اعداد چه می گویند؟

از آغاز پاندمی کرونا در مارچ ۲۰۲۰ تاکنون تعداد دانشجویان ورودی به دوره های کارشناسی undergraduate ۶.۶ درصد کمتر شده.

بیشترین ضربه را کالجهای دو ساله خورده اند، به طوری که تعداد دانشجویان ورودی آنها ۱۳.۲  درصد کاهش یافته.

تعداد دانشجویانی که به دنبال مدارک associate’s degrees هستند نسبت به قبل از پاندمی ۱۴.۱ درصد کمتر شده.

تعداد دانشجویان ورودی به سال اول دوره کارشناسی freshman ۹.۲ درصد کمتر از سال قبل از پاندمی است.

تعداد ورودی به رشته های موسوم به liberal arts امسال ۷.۶ درصد کمتر شده.

اما تعداد ورودی به دوره های کارشناسی ارشد فقط ۰.۴ درصد کاهش داشته.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=160033بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19