پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد جوانانی که در سراسر کانادا به کرونا مبتلا می شوند رو به افزایش است

پندمیک کرونا در کانادا به سمت جوانتر ها خیز برداشته.

  در چند هفته اخیر سن بیماران جدید پائین آمده.

گونه های جهش یافته ای که از بریتانیا ،برزیل و آفریقای جنوبی به کانادا رخنه کرده اند، دیگر مسلط شده اند. این گونه ها خطرناکترند و سریعتر منتقل می شوند.

جوانها را دریابیم

دکتر فرانسوا مارکز Dr. Francois Marcuis رئیس بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان مونتریال می گوید سن افرادی که در چند هفته اخیر به این بخش آورده شده اند نسبت به بیماران موج اول کرونا در سال گذشته  ده تا پانزده سال کمتر است.

نکته قابل تامل این است که تعداد بیماران 30 تا 40 ساله ای که بدون هیچ عارضه قبلی  به بیمارستان می روند بیشتر شده.

خوانندگان عزیز حتما در چند هفته گذشته متوجه شد اند که جوانان بیشتر از گذشته هدف حمله ویروس کرونا قرار می گیرند. کارشناسان علت این سمت و سوی جدید را سرعت انتقال بیشتر گونه های جدید و جهش یافته ویروس و پردردسر تر بودن این گونه ها می دانند.

شاهد دیگر

دکتر تریزا تم مسئول ارشد بهداشت عمومی کانادا نیز این هفته هشدار داد و گفت پزشکان از سراسر کشور گزارش می دهند که تعداد جوانانی که به کووید مبتلا شده و حالشان به سرعت وخیم می شود و نیاز به بستری در بخشهای مراقبت ویژه پیدا می کنند، رو به افزایش است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=143249بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19