پربازدید

ویدیوکووید-19

تعداد تستها در انتاریو به روزی 31 هزار نفر رسید

تعداد مبتلایان روزانه جدید در انتاریو به شرح زیر اعلام شد.

ـ تعداد بیماران جدید در 24 ساعت منتهی به نیمروز جمعه 17 جولای: 111 نفر

ـ جمع تعداد مبتلایان: 37274 نفر

ـ تعداد مرگهای جدید: 9 نفر

ـ‌ جمع تعداد درگذشتگان: بیش از 2700 نفر

ـ تعداد تستها در روز پنجشنبه: 31160 نفر

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19